Thiết bị SMARTFIND GMDSS

Thiết bị NAVTEX SMARTFIND GMDSS

SMARTFIND GMDSS NAVTEX; MCMURDO

  • Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của IMO.
  • Màn hình màu rộng 6” với 4 màu giúp đọc các bản tin một cách dễ dàng.
  • Đơn giản, trực quan dễ dàng sử dụng.
  • Có thể tiếp nhận đồng thời cả 3 kênh.
  • Có thể nhận các bản tin ở tần số 490 kHz, 518 kHz, 4209.5 kHz.

BROCHURE

Hướng dẫn sử dụng thiết bị: Tại đây

 

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR
Các bài đã đăng