Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 11/01/2018.

Thứ Năm, 11/01/2018, 17:44 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

 Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 3,0m lúc 23h59', thấp nhất 1,5m lúc 10h21'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km.Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,4m lúc 23h59', thấp nhất 1,1m lúc 15h08'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, có lúc trên 2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 21h32', thấp nhất 0,4m lúc 14h35'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ỏ ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,0m lúc 18h21', thấp nhất 0,4m lúc 01h23'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,2m lúc 16h40', thấp nhất 0,6m lúc 03h55'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, riêng phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 18h56', thấp nhất 1,0m lúc 03h28'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9.  Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,7m lúc 18h47', thấp nhất 1,0m lúc 03h58'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 20h17', thấp nhất 1,0m lúc 03h36'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 22h23', thấp nhất 1,7m lúc 05h03'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 22h42', thấp nhất 1,5m lúc 06h02'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 00h41', thấp nhất 0,5m lúc 12h30'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,4m lúc 16h26'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 02h14', thấp nhất 0,5m lúc 18h39'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,2m lúc 01h56', thấp nhất 0,6m lúc 17h41'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,0m lúc 02h14', thấp nhất 0,5m lúc 18h39'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 03h57', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 02h48', thấp nhất 0,5m lúc 18h50'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 05h29', thấp nhất 0,7m lúc 16h15'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 84