Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 10/01/2018.

Thứ Tư, 10/01/2018, 17:59 GMT+7

 

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 2,8m lúc 23h59', thấp nhất 1,8m lúc 08h51'.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao: 1,5-2,5m, có lúc trên 2,5m, biển động. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 2,1m lúc 23h59', thấp nhất 1,4m lúc 15h41'.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-3,0m, biển động. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 0,9m lúc 20h13', thấp nhất 0,5m lúc 01h33'.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rải rác ỏ ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 0,9m lúc 17h42', thấp nhất 0,4m lúc 23h59'.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rải rác ở ven bờ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,1m lúc 17h03', thấp nhất 0,7m lúc 09h23'.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cáp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 1,7m lúc 18h51', thấp nhất 1,0m lúc 09h12'.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 1,6m lúc 18h18', thấp nhất 1,1m lúc 09h53'.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 1,8m lúc 20h00', thấp nhất 1,1m lúc 02h29'.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,6m lúc 21h44', thấp nhất 2,0m lúc 04h12'.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao: 2,0-4,0m, có lúc trên 4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,6m lúc 22h20', thấp nhất 1,8m lúc 05h12'.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,5m lúc 15h08'.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,0m lúc 23h59', thấp nhất 0,4m lúc 15h58'.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 01h46', thấp nhất 0,5m lúc 18h22'.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h35', thấp nhất 0,7m lúc 16h04'.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h35', thấp nhất 0,7m lúc 16h04'.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,1m lúc 23h59', thấp nhất 0,7m lúc 17h08'.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h35', thấp nhất 0,7m lúc 16h04'.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 0,9m lúc 01h46', thấp nhất 0,5m lúc 18h22'.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,9m lúc 04h02', thấp nhất 0,3m lúc 10h15'.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,0m lúc 02h31', thấp nhất 0,5m lúc 17h37'.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng biển cao: 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,0m lúc 05h35', thấp nhất 0,7m lúc 16h04'.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 84