Về việc điều chỉnh vị trí phao số 2 luồng hàng hải Đà Nẵng

Thứ Năm, 28/12/2017, 07:51 GMT+7

DNG - 14 - 2017

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Đà Nẵng

: Phao 2

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°07'16.7"

108°12'31.3"

16°07'13.0"

108°12'37.9"

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác điều chỉnh vị trí phao số 2 luồng hàng hải Đà Nẵng.

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 2 luồng hàng hải Đà Nẵng đã được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°07'23.2"

108°12'22.8"

16°07'19.5"

108°12'29.4"

Các đặc tính khác của phao không thay đổi.
(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)
Các bài đã đăng
Trang 1 / 395