Về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu bến cảng Hải An - Hải Phòng

Thứ Ba, 26/12/2017, 09:22 GMT+7

HPG-129-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ văn bản số 0912-2017/HATS ngày 22/12/2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng quay tàu bến cảng Hải An - Hải Phòng; Bình đồ độ sâu, rà quét chướng ngại vật do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện và hoàn thành ngày 14/12/2017 và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu bến cảng Hải An - Hải Phòng như sau:

    Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=115m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

0

20°51'05.1"

106°45'06.6"

20°51'01.5"

106°45'13.4"

          Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước " số 0 hải đồ" đạt: -7,0m (âm bảy mét).

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)