Đoàn thanh niên Công ty VISHIPEL tham gia ngày hiến máu tình nguyện

(Vishipel) - Sáng ngày 28 tháng 08 năm 2017, tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT quận Hồng Bàng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã tình nguyện tham gia đợt Hiến máu nhân đạo do Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức...
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2