Phòng Hành chính Tổng hợp

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Email: contact@vishipel.com.vn; hcth@vishipel.com.vn

Trưởng phòng Ông Hoàng Anh
Điện thoại +84-(0)225-3746464
Email hoanganh@vishipel.com.vn
Phó Trưởng phòng Bà Phan Minh Hương
Điện thoại +84-(0)225-3746464
Email pmhuong@vishipel.com.vn