(Vishipel) - Với sứ mệnh bảo đảm thông tin và truyền thông thông suốt 24/7, phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an toàn an ninh, bảo vệ môi trường trên biển, thông qua hạ tầng là Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn GMDSS quốc tế, Công ty đã và đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia về thông tin và truyền thông công ích trên biển, cung cấp các dịch vụ thông tin và truyền thông đa phương thức, trên nền công nghệ hiện đại, có vùng phủ sóng toàn cầu, cho mọi đối tượng tàu thuyền, khách hàng trong và ngoài nước.

NGÀNH - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

  • Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, giải pháp điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông;
  • Tư vấn, khảo sát, thiết kế, thẩm định, giám sát các công trình điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin;
  • Đào tạo chuyên ngành viễn thông hàng hải.

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU

  • Dịch vụ Trực canh cấp cứu và dịch vụ Phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải (MSI) theo chuẩn GMDSS và không theo chuẩn GMDSS;
  • Các dịch vụ viễn thông: Inmarsat, VSAT, điện thoại Tàu - Bờ, VoIP,...
  • Các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước, nhu cầu doanh nghiệp,...
  • Đào tạo chuyên ngành thông tin hàng hải (GOC/ROC);
  • Dịch vụ tuyên truyền, quảng bá, truyền thông trong lĩnh vực Hàng hải;
  • Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng trang thiết bị trên tàu, giàn khoan và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.